Privacybeleid

Duidelijk uitgelegd hoe we omgaan met je privacy

Wie is Betaselect:

Betaselect B.V. (hierna: "Betaselect") is een zakelijke dienstverlener gespecialiseerd in het flexibel inzetten van kennis en capaciteit.

Betaselect neemt in haar dienstverlening de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de bescherming daarvan serieus. Betaselect is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het privacy statement is van toepassing op kandidaten, medewerkers, vertegenwoordigers van relaties en gebruikers van digitale media van Betaselect. In het privacy statement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Betaselect verwerkt, met welk doel en op welke wijze.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we en met welk doel?

Betaselect verwerkt persoonsgegevens voor meerdere doeleinden. Elke verwerking van persoonsgegevens door Betaselect is gebaseerd op een wettelijke grondslag. In onderstaande tabellen is een overzicht opgenomen van welke gegevens worden verwerkt, voor welk doel en wat de verwerkingsgrondslag is.

Indien u gebruik maakt van de website en andere digitale media van Betaselect kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt. Betaselect verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel.

Contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres (werk/privé), titel

Sociale media: account sociale media, contact sociale media, geschiedenis sociale media

Browsing gedrag: accountprofiel, naam van accountprofiel, profielfoto, duur van websitebezoek, klikgedrag, scrollgedrag, volume van gegevensoverdracht, cookie-informatie, IP-adres, websitegeschiedenis, apparaat-ID, type apparaat, type browser, IMEI-nummer

Gebruikersaccount: accountnaam, accountwachtwoord, aanmaakdatum gebruikersaccount, aanmeldgeschiedenis

Anderen: andere informatie die u vrijwillig verstrekt & andere informatie die nodig is voor communicatie met u via digitale media

Betaselect verwerkt persoonsgegevens om de werking van digitale media te waarborgen en het gebruik en de gebruikerservaring van digitale media te optimaliseren. De verwerking van persoonsgegevens is ook noodzakelijk om met u te kunnen communiceren.

Uw toestemming: Indien Betaselect de verwerking van persoonsgegevens baseert op uw toestemming, heeft u Betaselect toestemming gegeven voor de verwerking of heeft u Betaselect vrijwillig informatie verstrekt.

Legitieme belangen: Betaselect verwerkt uw persoonsgegevens om de bedrijfsdoelstellingen van Betaselect te realiseren. Betaselect verwerkt ook persoonsgegevens die door uw browser worden verzonden, uitsluitend om aanvallen op de website te identificeren, te beperken en te voorkomen.

Werving & selectie

Betaselect verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de werving en selectie van kandidaten. De gegevens worden alleen verwerkt voor zover noodzakelijk voor het specifieke verwerkingsdoel.

Contactgegevens: Naam, telefoonnummer, e-mailadres (werk/privé), titel, (voormalig) adres

Identificatie: Naam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit

Achtergrond controleren: Referenties, politiedossier, getuigenissen

Werkervaring en opleiding: Academische graad, cijfers, onderwijs en opleiding, talenkennis, deskundigheid, werkervaring, kwalificaties/certificaten, getuigschriften, categorie rijbewijs

Werkgerelateerde informatie: Beoordeling en psychologische evaluatie, gegevens uit sollicitatieprocedure, werkverleden, oordeel vorige/huidige baan, afdeling, supervisor, motivatie, beschikbaarheid, voorkeur geografisch werkgebied, voorkeur vervoer, inkomen/verwacht inkomen, uitbetaalde bonussen, integriteitsverklaring, details over onkostenvergoedingen

Sociale media: Socialemedia-account, socialemedia-contact, socialemediageschiedenis

E-mail gedrag: Openpercentages van e-mails, klikgedrag bij Betaselect e-mails

Browsing-gedrag: Accountprofiel, naam van accountprofiel, profielfoto, duur websitebezoek, klikgedrag, scrollgedrag, volume gegevensoverdracht, cookie-informatie, IP-adres, websitegeschiedenis, apparaat-ID, apparaattype, browsertype, IMEI-nummer

Gebruikersaccount: Accountnaam, accountwachtwoord, aanmaakdatum gebruikersaccount, aanmeldgeschiedenis

Anderen: Andere vrijwillig verstrekte informatie & andere informatie die nodig is voor werving en selectie van kandidaten

Betaselect verwerkt persoonsgegevens voor werving, selectie en beoordeling van (potentiële) kandidaten voor een vacature bij Betaselect en/of haar klanten en om met u te communiceren.

Uw toestemming: Indien Betaselect de verwerking van persoonsgegevens baseert op uw toestemming, heeft u Betaselect toestemming gegeven voor de verwerking of vrijwillig informatie verstrekt.

Legitieme belangen: De verwerking is noodzakelijk voor het vervullen van vacatures bij Betaselect en haar klanten. U bent niet verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken, maar als u dit niet doet, wordt uw sollicitatie niet in behandeling genomen.

Arbeids- en contractovereenkomsten

In het kader van de uitvoering van arbeids- en contractovereenkomsten kan Betaselect de volgende persoonsgegevens verwerken. Betaselect verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel. Onderstaande informatie is van toepassing op zowel interne Betaselect medewerkers, ingezette Betaselect medewerkers, aannemers en extern ingehuurde medewerkers.

Contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres (werk/privé), titel, (voormalig) adres, contactgegevens voor noodgevallen

Identificatie: naam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, (pas)foto, handtekening, personeelsnummer, lichaamslengte, lichaamsgewicht

Officiële documentatie: paspoort en documentnummer, identiteitskaart en documentnummer, rijbewijsnummer en documentnummer, visum en documentnummer, werkvergunningen en documentnummer, nationaal identificatienummer

Achtergrondcontrole: referentiechecks, VOG-verklaring, getuigenissen

Werkervaring en opleiding: academische graad, cijferlijst, onderwijs en opleiding, talenkennis, deskundigheid, werkervaring, kwalificaties/certificaten, getuigschriften, categorie rijbewijs

Werkgerelateerde informatie: assessment en psychologische tests, gegevens uit sollicitatieprocedures, arbeidsverleden, evaluatie van vorige/huidige dienstbetrekking, bedrijfsafdeling, supervisor, motivatie, beschikbaarheid, status, geografisch werkgebied van voorkeur, vervoersvoorkeur, inkomen/verwacht inkomen, toegekende bonussen, integriteitsverklaring, details van onkostenvergoedingen, startdatum, type overeenkomst, werklocatie, bedrijfsafdeling, aanwezigheid en gewerkte uren, disciplinaire maatregelen, informatie over werkomgeving, integriteits- en vertrouwelijkheidsverklaringen, duur van arbeidsongeschiktheid, re-integratie-eisen, type verlof, gegevens leaseauto, klachten, evaluaties, informatie met betrekking tot bedrijfsongevallen, schadeclaims, loonbeslag of beslagleggingen door derden, einddatum contract en reden van beëindiging, verslag prestatie-evaluatie, verslag exitgesprek

Financiële informatie: salarisgegevens, salarisbetalingen, bankrekeningnummer, belastingtarief, pensioeninformatie van het bedrijf

Familie: naam partner, namen kinderen

Sociale media: account sociale media, contacten sociale media, geschiedenis sociale media

Browsing-gedrag: accountprofiel, profielnaam, profielfoto, duur websitebezoek, klikgedrag, scrollgedrag, volume gegevensoverdracht, cookie-informatie, IP-adres, websitegeschiedenis, apparaat-ID, type apparaat, browsertype, IMEI-nummer

Rekening: accountnaam, accountwachtwoord, aanmaakdatum gebruikersaccount, aanmeldgeschiedenis

Andere: andere informatie die vrijwillig is verstrekt, andere informatie die nodig is voor de uitvoering van arbeidsovereenkomsten

Betaselect verwerkt persoonsgegevens om arbeids- en contractovereenkomsten uit te voeren. Daarnaast is verwerking nodig voor een goede administratie, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om met u te communiceren.

Uitvoering van een overeenkomst met jou: Voor de uitvoering van een overeenkomst is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. U bent verplicht om uw persoonsgegevens te laten verwerken. Zonder de verwerking van uw persoonsgegevens kan Betaselect de overeenkomst niet uitvoeren. Betaselect zal u bij het verzamelen van uw persoonsgegevens informeren over de informatie die u dient te verstrekken.

Naleving van wettelijke verplichtingen: Betaselect is wettelijk verplicht om een goede administratie te voeren. U bent verplicht om uw persoonsgegevens te laten verwerken die nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Betaselect zal u bij het verzamelen van uw persoonsgegevens informeren over de informatie die u moet verstrekken.

Legitieme belangen: Betaselect verwerkt uw persoonsgegevens om de bedrijfsdoelstellingen van Betaselect te realiseren. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te laten verwerken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Betaselect zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij het belang van Betaselect zwaarder weegt.

Relatiebeheer

In het kader van de uitvoering van arbeids- en contractuele overeenkomsten kan Betaselect de volgende persoonsgegevens verwerken. Betaselect verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel. De onderstaande informatie is van toepassing op zowel interne Betaselect werknemers, uitbestede Betaselect werknemers, aannemers en door derden ingehuurde werknemers.

Contactgegevens: naam, adres, functie, telefoonnummer, e-mailadres, titel

Sociale media: account sociale media, contact sociale media, geschiedenis sociale media

Browsing-gedrag: accountprofiel, profielnaam, profielfoto, duur websitebezoek, klikgedrag, scrollgedrag, grootte gegevensoverdracht, cookie-informatie, IP-adres, websitegeschiedenis, apparaat-ID, apparaattype, browsertype, IMEI-nummer

E-mail gedrag: openen van e-mails verzonden door Betaselect, klikgedrag op links in Betaselect mailings

Gebruikersaccount: accountnaam, accountwachtwoord, aanmaakdatum gebruikersaccount, aanmeldgeschiedenis

Andere: andere informatie die u vrijwillig verstrekt & andere informatie die nodig is voor de uitvoering van arbeidsovereenkomsten

Betaselect verwerkt persoonsgegevens voor het doen van aanbiedingen, het aangaan en onderhouden van zakelijke relaties, het uitvoeren van overeenkomsten, het informeren van relaties over de diensten en overige activiteiten van Betaselect en het ontvangen van informatie en aanbiedingen van zakelijke relaties.

Uw toestemming: Indien Betaselect de verwerking van persoonsgegevens baseert op uw toestemming, heeft u Betaselect toestemming gegeven voor de verwerking of heeft u Betaselect vrijwillig informatie verstrekt. U bent niet verplicht om toestemming te geven voor de verwerking van persoonsgegevens.

Uitvoering van een overeenkomst met u: De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. U bent verplicht om de verwerking van uw persoonsgegevens toe te staan. Zonder deze verwerking kan Betaselect de overeenkomst niet uitvoeren.

Wettelijke verplichting: Betaselect is wettelijk verplicht om een goede administratie te voeren. U bent verplicht de verwerking van persoonsgegevens toe te staan die noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Legitieme belangen: Betaselect heeft belang bij de verwerking van persoonsgegevens voor het aangaan en onderhouden van zakelijke relaties, aangezien deze verwerkingsactiviteiten noodzakelijk zijn voor commerciële activiteiten. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst wanneer je een website bezoekt. Deze cookies slaan informatie op over uw websitebezoek. Door het gebruik van cookies kan een bezoeker bij een volgend bezoek aan de website worden herkend. Cookies kunnen persoonsgegevens bevatten. Betaselect verwerkt persoonsgegevens altijd op basis van een wettelijke grondslag.

Met wie deelt Betaselect persoonlijke gegevens?

Betaselect deelt persoonlijke gegevens van kandidaten en medewerkers met klanten wanneer deze worden voorgesteld. Gegevens worden binnen Betaselect alleen gedeeld voor zover de medewerkers geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot deze informatie. Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht.

Dit zijn de specifieke scenario's waarbij Betaselect persoonlijke gegevens deelt:

Delen met klanten: Betaselect deelt persoonlijke gegevens van kandidaten en medewerkers met klanten wanneer deze worden voorgesteld.

Intern delen binnen Betaselect: Betaselect deelt persoonlijke gegevens alleen met Betaselect medewerkers die geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot deze informatie. Alle medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding.

Delen met verwerkers: Betaselect schakelt leveranciers in die ten behoeve van Betaselect persoonsgegevens verwerken en sluit met hen verwerkersovereenkomsten.

Delen met andere verantwoordelijke partijen: Betaselect werkt samen met externe partijen die diensten aanbieden waarbij persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld. Voor de uitvoering van de diensten maakt Betaselect afspraken met deze partijen over de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Betaselect persoonlijke gegevens?

Betaselect bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. In sommige gevallen is Betaselect op grond van wettelijke verplichtingen verplicht persoonsgegevens langer te bewaren. Betaselect houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Aan het einde van de bewaartermijn, of in reactie op succesvolle verwijderingsverzoeken, verwijdert Betaselect de persoonsgegevens uit haar systemen.

Gegevens die Betaselect heeft verkregen in het kader van werving en selectie worden maximaal 96 dagen bewaard, tenzij u toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren.

In geval van verleende toestemming voor verwerking worden de gegevens gedurende twee jaar na de verleende toestemming bewaard. Na het verstrijken van de twee jaar zal Betaselect jaarlijks uw toestemming vragen om uw gegevens nog een jaar te mogen verwerken.

Welke rechten heb je?

U kunt de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw eigen persoonsgegevens:

  • Intrekking van gegeven toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens
  • Toegang tot persoonlijke gegevens
  • Correctie van onjuiste persoonlijke gegevens
  • Verwijdering van persoonlijke gegevens als Betaselect deze niet langer nodig heeft
  • Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Betaselect of een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien u hiervoor zwaarwegende redenen heeft
  • Beperking van de verwerking van persoonsgegevens in door de wet gedefinieerde gevallen
  • Gegevensoverdracht van uw eigen persoonlijke gegevens aan Betaselect in door de wet bepaalde gevallen
  • Een klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door Betaselect bij de nationale toezichthoudende autoriteit

Sommige rechten kunnen te allen tijde worden uitgeoefend, andere alleen onder bepaalde voorwaarden. Betaselect kan bijvoorbeeld niet voldoen aan een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen als er een wettelijke verplichting bestaat om dergelijke gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.

Kennisgevingen van mogelijke inbreuken op de beveiliging:

Als je een (mogelijk) beveiligingslek met betrekking tot persoonlijke gegevens wilt melden, stuur dan een e-mail naar info@betaselect.nl.